ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Σαπφούς 18, 10553 Αθήνα

©2017 by Sidopoulos Nikolaos. Proudly created for Σύνδεσμος των εν Αθήναις εκ Πολυθέας Ασπροποτάμου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(1963-1985)

Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας απο την ίδρυσή του (1963) μέχρι το 1985. Περιηγηθείτε στις ημερομηνίες και κάντε κλικ στον σύνδεσμο (Δείτε) για να σας ανοίξει το ηλεκτρονικό αρχείο.

1963

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1964

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1965

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1966

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1967

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1968

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1970

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1971

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1972

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1973

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1974

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1975

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1976

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1977

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1979

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1980

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1981

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1983

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1984

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1985

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης