ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Σαπφούς 18, 10553 Αθήνα

©2017 by Sidopoulos Nikolaos. Proudly created for Σύνδεσμος των εν Αθήναις εκ Πολυθέας Ασπροποτάμου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(1986-1999)

Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας απο το 1986 μέχρι το 1999. Περιηγηθείτε στις ημερομηνίες και κάντε κλικ στον σύνδεσμο (Δείτε) για να σας ανοίξει το ηλεκτρονικό αρχείο.

1986

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1987

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1988

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1989

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1990

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1991

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1992

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1993

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1994

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1995

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1996

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1997

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1998

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1999

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης