ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Σαπφούς 18, 10553 Αθήνα

©2017 by Sidopoulos Nikolaos. Proudly created for Σύνδεσμος των εν Αθήναις εκ Πολυθέας Ασπροποτάμου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(2001-2013)

Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας απο το 2001 μέχρι το 2013. Περιηγηθείτε στις ημερομηνίες και κάντε κλικ στον σύνδεσμο (Δείτε) για να σας ανοίξει το ηλεκτρονικό αρχείο.

2001

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2002

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2003

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2004

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2005

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2006

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2007

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2008

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2009

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2010

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2011

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2012

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

2013

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης